Thông tin chuyển khoản

Thông tin chuyển khoản

1. TÀI KHOẢN CÔNG TY

    Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank

    Chi nhánh:  Cầu Giấy

    STK: 170480689000079

    Chủ tài khoản: CONG TY TNHH TRAN GIA PHU THAI

 

 

Đăng ký nhận ưu đãi từ OnBooking: