Thông tin chuyển khoản

Thông tin chuyển khoản

1. TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

    Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Ngã Tư Sở

    STK: 1102 2707 511 015

    Chủ tài khoản: NGUYEN THI HONG LOAN

2. TÀI KHOẢN CÔNG TY

    Ngân hàng Techcombank – CN Hà Nội

    STK: 1402 4532 012 014

    Chủ tài khoản: CONG TY TNHH TRAN GIA PHU THAI

 

 

Đăng ký nhận ưu đãi từ OnBooking: